Proizvodi

Dekorativne boje

9

Fasadne žbuke

9

Boje za interijere

9

Temeljne boje i lakovi

9

Zidne impregnacije

9

Proizvodi za drvo i željezo na bazi vode

9

Proizvodi za drvo na bazi sintetike

9

Proizvodi protiv pljesni

9

Specijalni proizvodi

Dekorativne tehnike

Ton karta

San Marco Adriatica

Galerija radova

Edukacijski centar

Dokumentacija

Kontakt

O nama

Prodajna mjesta

Kontakt

DILUENTE SINTETICO INODORE

DILUENTE SINTETICO INODORE

Opis:

Baziran na alifatskim ugljikovodicima, razrjeđivač je za bojenje na bazi otapala FUMEX MAT šifra 4450019.

PDF Dokumentacija

Video